Stichting Aquarius

Voor Schone Oceanen

menu knopStrandjutten | Conventie | Parade | Race | Party | Inschrijven | BlogFoto’s | Stichting Aquarius

Stichting Aquarius vraagt als non-profit organisatie sinds 2008 actief aandacht voor schoon water. Dit doen wij door leuke, vrolijke en originele evenementen te organiseren rondom het thema schoon water. Zo organiseren wij sinds 2008 o.a. elk jaar de Rotterdam Swim, de Amsterdam Swim, de Zeemeerminnenparade en Wereld Water Dag met als doel een gedragsverandering te bereiken bij politici, wetenschappers, journalisten, ondernemers en burgers.

Anbi
Stichting Aquarius is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften zijn aftrekbaar van uw verzamelinkomen. Dit biedt – afhankelijk van het inkomen – een voordeel tot ca. 50% van het geschonken bedrag.

Portfolio
Stichting Aquarius ontvangt geen exploitatiesubsidie, financiële overheidssteun of subsidies van overheden. Daarom kiezen wij sinds oprichting voor een meer commerciële werkwijze bij het uitvoeren van communicatieprojecten die als doel hebben het gedrag van mensen, binnen de doelgroep, te veranderen. Daarnaast ondersteunen wij startende bedrijven, stichtingen en verenigingen die passen in onze aandachtsvelden met advies en uitvoering tegen kostprijs of om niet. Onze portfolio bestaat inmiddels uit een snel groeiend aantal vaste klanten.

Wat doen wij
Stichting Aquarius adviseert over schoon water en voert indien nodig deze projecten ook uit. Bij advisering en de projecten die wij uitvoeren, kiezen wij voor een praktische en creatieve benadering. Hierbij denken wij actief met de opdrachtgever mee en nemen wij, indien gewenst, een groot deel van de organisatie en coördinatie uit handen van de opdrachtgever. Tot op heden hebben wij communicatieprojecten over een groot aantal thema’s schoon water, sport, gehandicapten, kunst en cultuur, gezondheid en leefbaarheid uitgevoerd.

Communicatie
Daarbij gaan wij zoveel mogelijk uit van een geïntegreerde communicatie-aanpak met als doel om een duidelijke toegevoegde waarde te realiseren voor de sponsoren, partners en vrijwilligers. Hierbij ontwikkelen wij de communicatiestrategie, het communicatieplan en verzorgen wij indien nodig de daadwerkelijke uitvoering van al die plannen.

Team
Als Stichting hebben wij geen mensen in dienst. Het werk is zo efficiënt ingericht dat een persoon al deze evenementen zonder noemenswaardige problemen kan onderhouden. Al lopen er wel af en toe een aantal stagiaires mee op de zeer uiteenlopende projecten. De achtergrond van deze stagiairs lopen uiteen van studenten milieu, kunst, illustratie, taal en letteren, communicatie, journalistiek, grafisch vormgeving, webdesign, marketing en organisatie. Door de verschillende ervaringen en achtergronden van onze stagiairs en soms ook ZZP’ers te combineren komen betere, soms unieke, resultaten tot stand.

Voor wie werken wij
Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, waterschappen, gemeenten, provincies, ministeries en groene/duurzame organisaties, een aantal stichtingen en startende ondernemers. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om de communicatieplannen en de uitvoering daarvan prima af te stemmen op het beschikbare budget, waarbij onze klanten vaak zeer verrast zijn door onze praktische, flexibele en kostenverlagende werkwijze en adviezen. Door analyse en differentiatie van de doelgroep in subdoelgroepen blijkt het vaak mogelijk om veel meer te doen dan verwacht en zelfs een reserve op te bouwen binnen het aangegeven budget.

Professionaliteit
Met onze jarenlange ervaring leveren wij keer op keer een evenement die tot in de kleine details wordt uitgevoerd en waarbij het de doelstelling is om de lat elke keer weer iets hoger te leggen. Het organiseren van dit soort evenementen is overigens alles behalve eenvoudig. Zo zorgen wij altijd voor:
– brede marketing en communicatiecampagne via diverse kanalen
– goed uitgebouwd veiligheidsplan
– sterk medewerkers- en vrijwilligersprogramma incl. transport
– complete media-dienstverlening
– strak draaiboek en tijdschema
– volledige eventfaciliteiten (ticketing, infobalies, catering, …)
– originele huldigingen
– divers aanbod voor VIP’s, individuele bezoekers als ook groepen

Productontwikkeling
Naast projecten, advisering en productontwikkeling voor klanten, ontwikkelen wij eigen producten zoals lespakketten, kleurplaten, workshops en websites waarmee wij een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.

Websites
Zo valt en staat een evenement met een goede website en social media. Met de websites proberen wij voor, tijdens en na het evenement in contact te (blijven) staan met zowel de deelnemers, toeschouwers, sponsors, leveranciers en andere belanghebbende. Wij gebruiken hiervoor WordPress. Met WordPress is het mogelijk om met verschillende contributors, administrators of editors te werken op een platform waardoor meerdere mensen thuis, op hun werk of via hun mobiele telefoons de website kunnen onderhouden en door de integratie met social media zoals Facebook en Twitter worden alle nieuwe post via onze WordPress websites direct doorgezet naar onze Facebook en Twitter volgers.

Social Media
Met social media bouwen wij communities op rondom het thema schoon water. Door de inzet van social media kunnen wij met hele kleine berichten leden onderweg bereiken. Social Media (SMS, What’s App, Facebook, Twitter en Pinterest) worden tenslotte het meest gebruikt op de mobiele telefoon. Onze kleinste community heeft momenteel 240 volgers en onze grootste community heeft nu bijna 700 volgers. Met al onze water communities bij elkaar bereiken wij elke dag meer dan 2.000 volgers in binnen- en buitenland.

Nieuwsbrieven/email
Naast een website en social media houden wij onze leden, klanten, sponsoren, volgers, etc ook maandelijks een nieuwsbrief met alle recente ontwikkelingen. De nieuwsbrieven versturen wij met het krachtige mailprogramma Mailchimp. Mailchimp maakt het mogelijk om exact te zien wie wel of niet een email heeft gelezen. Wat hij of zij interessant vindt en aan hoeveel mensen de ontvanger het bericht heeft doorgestuurd.

VIP-arrangementen
Voor relatief een kleine investering kan u uw relaties verbinden met schoon water, sport, gehandicapten en/of kunst en cultuur. Emotionele momenten die uw (potentiele) klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders of andere relaties zich nog lang zullen herinneren. Of het nu gaat om een geweldig muzikaal optreden, de ontroerende laaste meters van een gehandicapte of het contrast tussen winnen en verliezen. Het evenement legt de basis voor een informeel zakelijk contact.

Erik Van Loon
Stichting Aquarius – Voor schoon water